Kikofant
 Advies & Coaching


E mail

Linkedin

Home Home
Zorgverlening bij Kikofant
Gezondheidsvraagstukken

Voor psychosociale zorgverlening is van overheidswege aan Kikofant een AGB-code toegekend. Kikofant is in de persoon van Jan van Amerongen gerechtigd tot het voeren van de titel RTAG : “Registertherapeut  Aanvullende Gezondheidszorg”.

Kikofant is ondermeer opgenomen in de zorggids van ziektekostenverzekeraar “Coöperatie VGZ”

Kikofant, advies & coaching

Problemen met uw gezondheid zoals hartritmestoornissen, diabetes en stress gerelateerde klachten hebben een directe invloed op uw dagelijks functioneren.

Uw huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis verzorgt in het algemeen alleen de reguliere medische begeleiding.

Kikofant biedt aanvullende 1-op-1 psychosociale begeleiding voor mensen tijdens hun werkzaam leven. Deze psychosociale zorgverlening zien artsen door het curatieve karakter van de begeleiding en de aanwezige medische basiskennis als nuttige aanvulling op medische zorg.

Een aantal ziektekostenverzekeraars kent een vergoeding toe voor deze curatieve psychosociale begeleiding aan cliënten met een aanvullende verzekeringspolis (zie uw polisvoorwaarden).


Wat psychosociale begeleiding u biedt :

• Psychosociale begeleiding biedt u steun in alledaagse situaties, zowel emotioneel als praktisch.

• Het leert u om de gevolgen van ziekte beter te integreren in het dagelijks werkzaam leven

• Psychosociale begeleiding draagt bij aan vergroting van uw probleemoplossend vermogen.

• Het zorgt voor aanpassing van uw referentiekader (zelfbeeld en doelen), uw handelen en leefstijl.

• Psychosociale begeleiding helpt u bij het terugvinden van balans tussen belasting en    belastbaarheid.  


Werkwijze :

Zorgverleningstrajecten worden uitgevoerd op basis van een kennismakingsgesprek met de cliënt. De trajecten bestaan meestal uit 5 tot 10 gesprekken van maximaal 1 ½ uur. Zo mogelijk wordt gebruik gemaakt van een doorverwijzing van de huisarts middels een verwijsbrief. In deze gevallen verzorgt Kikofant na afronding van het traject na toestemming van de cliënt voor een rapportage aan de arts via een (huis)artsenbrief.